Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

03_Γenergy3Ο Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος είναι ενεργός Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων, με Α.Μ. Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 9357, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το γραφείο αναλαμβάνει την Ενεργειακή Πιστοποίηση του κτιρίου σας και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Τι είναι το Π.Ε.Α.;

Το Π.Ε.Α. είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α.;

Η έκδοση του Π.Ε.Α. απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09.01.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 • Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ ́ Οίκον».

Ήδη, η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει πλήθος ενεργειακών επιθεωρήσεων με πιο σημαντικά:

 • Ακίνητο με σκοπό τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης (1ο Π.Ε.Α.)
 • Ακίνητο με σκοπό την πώληση κατοικίας στην Π. Αντωνίου 8, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό την πώληση κατοικίας στην Στρ. Μυριβήλη 12, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” στην Αδ. Εμμανουήλ 14, Θεσσαλονίκη (1ο Π.Ε.Α.)
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου στην Μητροπόλεως 110, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό την πώληση κατοικίας στην Δ. Παπαθανασίου 60, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση μονοκατοικίας στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση μονοκατοικίας στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Και σε συνεργασία με συνεργάτες Μηχανικούς:

 • Ακίνητο – εξοχική κατοικία με σκοπό τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” στην Κοιν. οδό Πολυχρόνου – Χανιώτης (1ο Π.Ε.Α.)
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση κατοικίας στην Καρδία Θεσσαλονίκης
 • Ακίνητο με σκοπό την πώληση κατοικίας στην Νικομηδείας 3, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση κατοικίας στην Θ. Αγαλιανού 4, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση κατοικίας στην Πινδάρου 2, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου στην Μητροπόλεως 110, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” στην Βασ. Όλγας 67, Θεσσαλονίκη (1ο και 2ο Π.Ε.Α.)
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου στην Καρακάση 94, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση μονοκατοικίας στην Φειδίου 2, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση κατοικίας στην Ι. Πασαλίδη 98, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μίσθωση κατοικίας στην Πολυγνώτου 34, Θεσσαλονίκη
 • Ακίνητο με σκοπό τη μεταβίβαση επαγγελματικού χώρου στην Τσιμισκή 34, Θεσσαλονίκη

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.