Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Φιλοσοφία της επιχείρησης είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε έργου
 • H ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών, όπως αυτές καταγράφονται σε έντυπα περιγραφής και τεκμηρίωσης του έργου
 • Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων
 • Η άμεση ανταπόκριση εξυπηρέτησης
 • Η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού
 • Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος
 • Ο σεβασμός και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των πελατών

 

Οι κυριότερες υπηρεσίες που αναλαμβάνει η επιχείρηση είναι η:

 • Παροχή συμβουλών μηχανικού
 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
 • Εκπόνηση ενεργειακών μελετών – ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μελετών Μηχανολόγου μηχανικού
 • Διαχείριση προγραμμάτων & συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Εκπόνηση συστημάτων ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 1801, κ.ά.)
 • Εκπόνηση μελετών κοστολόγησης, επιχειρηματικών σχεδίων, σχεδίων marketing