Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαχειριστικά Συστήματα Υπηρεσιών & Προϊόντων

03_Δiso-quality-management-systemsΈνας οργανισμός ή μία επιχείρηση θα ωφεληθεί από την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού διαχειριστικού συστήματος. Η Professional Consultant με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες σχεδιάζουν, μελετούν και εγκαθιστούν το απαραίτητο σύστημα για την επιχείρησή σας με σκοπό την βέλτιστη οργάνωση των διαδικασιών ή την πιστοποίησή του συστήματος από τον αρμόδιο φορέα.

Αναλαμβάνουμε:

  • ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2004 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22000:2005 – Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
  • OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 – Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία
  • ISO 27001:2005 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • SA 8000:2008 – Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • ΕΛΟΤ 1429 – Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών Δημοσίου
  • ISO – Συντήρηση συστημάτων

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.