Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση PROFESSIONAL CONSULTANT είναι ο επαγγελματικός σας σύμβουλος σε μια σειρά επιχειρηματικών προβληματισμών σας και κινήσεων, προτείνοντάς σας λύσεις που πηγάζουν από τις τρέχουσες οικονομικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες της αγοράς. Λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή από το 2003.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου αποτελεί τον βασικό συντελεστή της επιχείρησης. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ. (2001), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Ε.Α.Π. (2009). Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των επιστημονικών του γνώσεων, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πα.Μακ. (2018). Στο παρελθόν εργάστηκε, από το 2003 έως τον Ιούλιο του 2007, στον τομέα της διαχείρισης και πιστοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από το Γ’ ΚΠΣ στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης Κ.Ε.Π.Α., στην Θεσσαλονίκη. Από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2012 συνεργάστηκε με την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., στην οποία τα τέσσερα πρώτα έτη ασχολήθηκε ως υπεύθυνος επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων των επιχειρησιακών προτάσεων στα δύο μεγάλα έργα της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ως Ειδικού Συμβούλου της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., η οποία λειτουργεί ως Ε.Φ.Δ. για την υλοποίηση/ εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων Μ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και του Ε.Σ.Π.Α.. Παράλληλα, τα δύο τελευταία έτη (2011-2012) συνεργασίας, δραστηριοποιήθηκε ευρύτερα στον ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνος προγραμμάτων ιδιωτικών επενδύσεων για Μ.Μ.Ε. και υπήρξε υπεύθυνος έργου σε σειρά έργων που αφορούσαν τις θεματικές ενότητες της ενέργειας (υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης της ομάδας έργου υποστήριξης της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. για τη διαχείριση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Εγκατάσταση Φ/ΒΣ σε στέγες – δώματα ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων”), της μεταποίησης, του τουρισμού και της εμπορίας. Έως το 2003 εργάστηκε σε τεχνικές εταιρείες με αρμοδιότητες μηχανικού παραγωγής. Διαθέτει από το 2007 μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες 9 και 27 και έχει ολοκληρώσει, πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σε διάφορους δήμους της Βόρειας Ελλάδας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του σε θέματα επενδύσεων ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ενεργειακών μελετών, καθώς και εσωτερικής διαχείρισης επιχειρήσεων, το 2012 στην Θεσσαλονίκη δημιουργεί το γραφείο PROFESSIONAL CONSULTANT με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και την εκπόνηση μελετών και έργων μηχανολόγου μηχανικού, γενικότερα.

Παράλληλα, στις δραστηριότητές του γραφείου εντάσσονται και υπηρεσίες προς ιδιώτες για το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων (εξοικονόμηση κατ’ οίκον, κ.ά.), ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες σε επαγγελματικούς χώρους – κατοικίες.

Μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηκωνσταντίνου είναι μέλος στα κάτωθι:

 • Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2014)
 • Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2014)
 • Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (2014)
 • Μητρώο Αξιολογητών της Δράσης ict4growth της ΚτΠ Α.Ε. (2013)
 • Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπ.Ε.Κ.Α. (2012)
 • Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2011)
 • Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (2011) και 4399/2016 (2016) με πλήθος αξιολογήσεων
 • Μητρώο Αξιολογητών Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (2010) με πλήθος αξιολογήσεων
 • Μητρώο Αξιολογητών Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (2008) με πλήθος αξιολογήσεων
 • Μητρώο Μελετητών (2007)
 • Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (2003)
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (2003)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2003)