Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιδοτούμενα προγράμματα – Χρηματοδοτικά εργαλεία

03_Βphoto_epidotisiΗ ενασχόληση της Professional Consultant με τα επιδοτούμενα προγράμματα ξεκίνησε από την “πλευρά” του ελεγκτή και του συντονιστή έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ενδιάμεσων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Από το 2010 αποτελεί τον σύμβουλο των επιχειρήσεων αφού συστηματοποίησε τις σχετικές, με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υπηρεσίες. Παράλληλα, από το 2003 συμμετείχε, ως αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων, προς συγχρηματοδότηση, ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων διαχείρισης.

Με δεδομένη την εμπειρία παρέχει:

 • την άμεση Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την ανακοίνωση νέων προγραμμάτων και εργαλείων
 • τον Σχεδιασμό της αίτησης ενίσχυσης της επιχείρησης για την υποβολή της σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • την Αξιολόγηση της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
 • την Βελτίωση της αξιολογούμενης πρότασης με προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου
 • την Υποβολή της επενδυτικής πρότασης σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή στον αρμόδιο φορέα
 • την Διαχείριση, Παρακολούθηση και Υποστήριξη της επενδυτικής πρότασης, σε όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των προγραμμάτων, έως την τελευταία εκταμίευση.

Η Professional Consultant έχει αναλάβει συγχρηματοδοτούμενα έργα και έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη, στα εξής προγράμματα:

 • Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.)
 • Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. (Β’ Ε.Σ.Π.Α.)
 • Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (Δράση 1 & 2)
 • Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)
 • Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων Μ.& Π.Μ.Ε. που απασχολούν 1-49 άτομα
 • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
 • Χερσαίες Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
 • ICT4Growth
 • Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
 • Πράσινος & Εναλλακτικός Τουρισμός
 • Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
 • Φ/Β σε δώματα – στέγες ιδιωτών και επιχειρήσεων
 • Εξωστρέφεια Ι & ΙΙ
 • Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 50 ατόμων
 • Προγράμματα Γ’ Κ.Π.Σ. (Εμπόριο-Υπηρεσίες, Μ.Μ.Ε., Interreg III, Urban II, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 1.4, Δράση 2.8, Δράση 2.7.1)

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.