Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνεργάτες

Η επιχείρηση PROFESSIONAL CONSULTANT έχει ανοιχτή συνεργασία με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα έχει συνεργάτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως:

  • Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Μηχανικούς Πληροφορικής
  • Τοπογράφους, Μηχανικούς

Παράλληλα, οι συνεργασίες της επιχείρησης επεκτείνονται και στον οικονομικό και νομικό τομέα καθώς καταξιωμένοι Οικονομολόγοι και Νομικοί συνεργάτες, στους τομείς δραστηριοποίησής τους, έχουν πολυετή εμπειρία στη οικονομική, διοικητική και συμβουλευτική διαχείριση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.