Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜΜΕ” – Καταβολή επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ

mmeΥπογράφηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη, οι εντολές πληρωμής ποσών 9.520.639,24€, 9.684.351,48€, 10.408.030,14€, 10.107.528,68€ και 3.542.223,99€ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Την σχετική απόφαση μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης του προγράμματος με περιφέρειες αρμοδιότητας την Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.

Print Friendly, PDF & Email