Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ποιο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ να επιλέξω

Untitled

altΠολλά ακούγονται και πολλά λέγονται για τις επιδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων-προκηρύξεων του ΕΣΠΑ. Πολλοί ενδιαφερόμενοι, πολλοί δυσαρεστημένοι και πολλοί εκείνοι που τολμούν μία ή και παραπάνω φορές την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους ιδέας μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων χρηματοδότησης.

Βρισκόμαστε σε μία χρονική περίοδο στην οποία μόνο ωφελημένη μπορεί να παρουσιαστεί μία επιχείρηση συμμετέχοντας σε ένα από τα προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ που υπάρχουν “ανοιχτά” αλλά και αυτά που αναμένονται έως τη λήξη της συγκεκριμένης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όμως, ποιο είναι εκείνο το πρόγραμμα που πραγματικά χρειάζεται μία επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμισή της ή την εκκίνηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας? Παρακάτω, παρουσιάζουμε, συνοπτικά, μία σειρά προγραμμάτων πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία υποβολών των επενδυτικών σχεδίων (είναι “ανοιχτά”), όπου κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί άμεσα να συμμετέχει.

.

1.Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
– Υπό ίδρυση, νέες (έναρξη μετά την 01.01.2016 έως 19.02.2019) ή υφιστάμενες επιχειρήσεις (έναρξη πριν την 01.01.2016)
– Η επένδυση θα πρέπει να έχει την έννοια της αρχικής επένδυσης δηλαδή τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
– Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι κλάδοι Μεταποίησης, Τουρισμού, Αγροδιατροφικού Τομέα, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,  Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.  (ρωτήστε μας για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας της επιχείρησής σας)
Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 100.000€ έως 600.000€.
– Ποσοστό επιδότησης 45%.
– Περίοδος υποβολών είναι 12.03.2019-14.06.2019.
– Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές παρεμβάσεις, Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα, Λογισμικό, Ιστοσελίδα, E-Shop, Πιστοποιήσεις
– Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την απόφαση έγκρισης
Περισσότερες πληροφορίες προγράμματος “Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού” μπορείτε να βρείτε εδώ.
.
2.Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (εκκίνηση πριν την 01.01.2016)
– Χρειάζεται προσωπικό για το 2018 τουλάχιστον 2 ΕΜΕ
– Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι κλάδοι του εμπορίου και των υπηρεσιών (ρωτήστε μας για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας της επιχείρησής σας)
Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως 100.000€.
– Ποσοστό επιδότησης 50%.
– Περίοδος υποβολών είναι 12.03.2019-14.06.2019.
– Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές παρεμβάσεις, Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα, Λογισμικά, Ιστοσελίδα, E-Shop, Πιστοποιήσεις, Υπηρεσίες συμβούλων, Συμμετοχή σε εκθέσεις.
– Ισχύει ο κανονισμός De Minimis.
– Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την απόφαση έγκρισης
Περισσότερες πληροφορίες προγράμματος “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών” μπορείτε να βρείτε εδώ.
.
3. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Πανελλαδικά.
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (εκκίνηση πριν την 01.01.2016)
– Εκκίνηση υποβολών στις 20.02.2019 με σειρά προτεραιότητας υποβολής (αρκεί η συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας των 50 βαθμών και η απόλυτη πληρότητα του φακέλου υποβολής)
– Το ποσσοτό επιδότησης ξεκινάει από 50% και μπορεί να φτάσει έως 65% στην περίπτωση εξαγωγικών επιχειρήσεων (εκτός των δαπανών μεταφορικών μέσων και συμβούλου που είναι 50%)
– Δεν επιδοτούνται κτιριακές δαπάνες
– Επιλέξιμες δαπάνες: Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα,
– Χρειάζεται προσωπικό για το 2018 τουλάχιστον 2 ΕΜΕ
– Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας εκτός του προγράμματος “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματκότητας” και κάποιων άλλων εξαιρέσεων (ρωτήστε μας για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας της επιχείρησής σας)
– Ισχύει ο κανονισμός De Minimis
– Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την απόφαση έγκρισης
Περισσότερες πληροφορίες προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” μπορείτε να βρείτε εδώ.
.
4: Εργαλειοθήκη Εμπορίου – Εστίασης – Εκπαίδευσης
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Πανελλαδικά.
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (εκκίνηση πριν την 01.01.2016)
– Επιχειρήσεις του τομέα του λιανικού εμπορίουεστίασης και εκπαίδευσης
– Περίοδος υποβολών είναι 27.02.2019-09.05.2019.
– Ποσοστό επιδότησης 50%.
– Χρειάζεται προσωπικό για το 2018 τουλάχιστον 1 ΕΜΕ για το εμπόριο, 2 ΕΜΕ για την εστίαση και 3 ΕΜΕ για την εκπαίδευση
– Ισχύει ο κανονισμός De Minimis
– Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την απόφαση έγκρισης
Περισσότερες πληροφορίες προγράμματος “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” μπορείτε να βρείτε εδώ.
.
5. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός:
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Πανελλαδικά.
– Μεσαίες επιχειρήσεις.
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (εκκίνηση πριν την 01.01.2016)
– Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι κλάδοι Μεταποίησης, Τουρισμού, Αγροδιατροφικού Τομέα, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,  Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.  (ρωτήστε μας για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας της επιχείρησής σας)
– Ποσοστό επιδότησης 50%
– Προϋπολογισμός 50.000€-400.000€.
– Επιλέξιμες δαπάνες: α) Μηχανήματα & Εξοπλισμός, β) Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, γ) Μεταφορικά μέσα, δ) Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
– Περίοδος υποβολής: 27.06.2018 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (αρκεί η συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας των 50 βαθμών και η απόλυτη πληρότητα του φακέλου υποβολής)
– Ισχύει ο κανονισμός De Minimis
– Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την απόφαση έγκρισης
Περισσότερες πληροφορίες προγράμματος “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” μπορείτε να βρείτε εδώ.
.
6. Επιχειρούμε ΕΞΩ:
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Πανελλαδικά.
– Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις με 1 κλεισμένη διαχειριστική χρήση (εκκίνηση πριν την 01.01.2018)
– Παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα των επιλέξιμων ΚΑΔ
– Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών ο οποίος προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/ μεταποιούν.
– Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι κλάδοι Μεταποίησης, Τουρισμού, Αγροδιατροφικού Τομέα, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,  Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.  (ρωτήστε μας για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας της επιχείρησής σας)
– Να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) απότελεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
– Ποσοστό επιδότησης 50%
– Προϋπολογισμός έως 100.000€.
– Επιλέξιμες δαπάνες: α) Συνολικό κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού (συμμετοχή, μεταφορά, διαμονή, κ.ά.), β) Διαχείριση και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
– Περίοδος υποβολής: 08.01.2018 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (αρκεί η συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας των 50 βαθμών και η απόλυτη πληρότητα του φακέλου υποβολής)
Δεν ισχύει ο κανονισμός De Minimis
– Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες από την απόφαση έγκρισης
Περισσότερες πληροφορίες προγράμματος “Επιχειρούμε Έξω” μπορείτε να βρείτε εδώ.
.
7. Leader Ν. Χαλκιδικής:
Προκήρυξη των εξής υπό-δράσεων:
alt
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νομό Χαλκιδικής.
– Υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
– Επιλέξιμες δαπάνες κατά περίπτωση υπό-δράσης: Αγορά-κατασκευή-βελτίωση ακινήτου, Αγορά εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προβολής Δαπάνες σύνδεσης με ΟΚΩ (ΔΕΗ, κ.ά.), Ασφαλιστήρια συμβόλαια, Αμοιβές προσωπικού, δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας, κ.ά. (ρωτήστε μας για την επιλεξιμότητα των δαπανών της επιχειρηματικής σας ιδέας)
– Προϋπολογισμός έως 600.000€.
– Ισχύει ο κανονισμός De Minimis
– Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες από την απόφαση έγκρισης
.
Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.
Print Friendly, PDF & Email