Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Leader Νομού Θεσσαλονίκης

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων για την 4η Προκήρυξη Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την 4η Προκήρυξη Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER, ότι με βάση την 1/2015 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων κατά 1 μήνα δηλαδή από 2-2-2015 σε 2-3-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας κατά 1 μήνα (από 2-2-2015 σε 2-3-2015) κρίνεται αναγκαία διότι σημαντικό χρονικό διάστημα έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας (2/2/2015) συνέπεσε με την πραγματοποίηση των βουλευτικών εκλογών (25/1/2015), δημιουργώντας αναστάτωση στους ενδιαφερόμενους, η οποία εκφράστηκε τόσο εγγράφως όσο και προφορικά προς τον υπηρεσιακό πυρήνα της ΟΤΔ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα.

Print Friendly, PDF & Email