logo

Νέος
Επενδυτικόςς
Αναπτυξιακός
Νόμος

Scroll

Ο νέος επενδυτικός – αναπτυξιακός νόμος, είναι ένας νόμος του ελληνικού κράτους που σκοπό έχει την ενίσχυση ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, με όλα τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη που αυτό έχει για την Εθνική Οικονομία (απασχόληση κ.α.). Ο νέος επενδυτικός νόμος με αρ. 4887/2022 έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις μέσω προεδρικών διαταγμάτων και νόμων, όπως αναφέρονται περιγραφικά στο τέλος της υπηρεσίας.

Μερικά βασικά στοιχεία του επενδυτικού νόμου, όπως ισχύει έως σήμερα είναι: 

Κατηγορίες Επενδύσεων (Καθεστώτα Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων) 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 

2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 

3. Νέο Επιχειρείν 

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 

6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια 

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

11. Μεγάλες επενδύσεις 

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 

13. Επιχειρηματικότητα 360ο

 

Είδη ενισχύσεων 

α. Φορολογική απαλλαγή. οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. 

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Β΄ που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν  

 

Ποσοστά Ενίσχυσης Ενισχύσεις έως το 50% του προϋπολογισμού για μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρει ο Επενδυτικός Νόμος, όπως καθορίζονται από τον νέο Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα: 

- Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης. 

- Το κίνητρο της επιχορήγησης, για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 (ορεινές περιοχές, παραμεθόριες έως 30km από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου. 

- Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίο.

Επιλέξιμες Δαπάνες 

• Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (έως 80% του Π/Υ κατά περίπτωση). 

• Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, α) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, β) αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή και γ) η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

• Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 

• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση. 

• Άυλες δαπάνες (όπως δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης κ.ά.), σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης). 

• Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης, όπως δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ) και δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες 

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, εκτός: 

1. (όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις), των παρακάτω τομέων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής (Γ.Α.Κ.) κατά κατηγορία, ήτοι: 

α. Ο τομέας του χάλυβα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 29 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία, 

β. Ο τομέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 30 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία, 

γ. Ο τομέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα, 

δ. Ο τομέας της ναυπηγίας, 

ε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 4 και 

στ. στον τομέα μεταφορών (και της συναφούς υποδομής), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία. 

2. - 02 - Δασοκομία και Υλοτομία. 

3. - 05 - Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη. 

4. - 06 - Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

5. - 09.1 - Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και 

6. - 09.90.11 - Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα. 

7. - 36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε. 

8. - 41 - Κατασκευές κτηρίων. 

9. - 42 - Έργα πολιτικού μηχανικού. 

10. - 43 - Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.  

11. - 45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

12. - 46 - Χονδρικό εμπόριο, με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 4. 

13. - 47 - Λιανικό εμπόριο. 

14. - 49 - Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών. 

15. - 52 - Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 4. 

16. - 55 - Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περ. γ) της παρ. 4. 

17. - 56 - Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 

18. - 64 - Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

19. - 65 - Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

20. - 66 - Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

21. - 68 - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη της περ. ι΄ της παρ. 4. 

22. - 69 - Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. 

23. - 70 - Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης. 

24. - 71 - Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. 

25. - 73 - Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. 

26. - 75 - Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 

27. - 77 - Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. 

28. - 78 - Δραστηριότητες απασχόλησης. 

29. - 79 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. 

30. - 80 - Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.

31. - 81 - Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους. 

32. - 82 - Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. 

33. - 84 - Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

34. - 85 - Εκπαίδευση. 

35. - 86 - Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού, με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4. 

36. - 87 - Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού, με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4 

37. - 88 - Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. 

38. - 90 - Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. 

39. - 91 - Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παρ. 3. 

40. - 92 - Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. 

41. - 93 - Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ΄ της περ. γ΄ και της περ. στ΄ της παρ. 4. 

42. - 94 - Δραστηριότητες οργανώσεων. 

43. - 95 - Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. 

44. - 96 - Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ΄ της περ. γ) και της περ. η) της παρ. 4. 

45. - 97 - Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. 

46. - 98 - Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών - και υπηρεσιών - για ίδια χρήση. 

47. - 99 - Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων. 

48. Για επιχειρηματικές μονάδες που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο απευθυνθείτε τον επαγγελματικό σας σύμβουλο.  

 

Οι παραπάνω νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα καθώς και πλήθως αποφάσεων και ανακοινώσεων του αρμόδιου υπουργείου, σχετικές με τον αναπτυξιακό νόμο, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

 

 Απευθυνθείτε τον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

 

FACT

«Προσπάθησε να μην γίνεις ένας επιτυχημένος άνθρωπος (επιχειρηματίας), αλλά μάλλον προσπάθησε να γίνεις ένας άνθρωπος με αξία.» - Albert Einstein

Έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης