logo

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ &
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Scroll

Η ενασχόληση της Professional Consultant με τα επιδοτούμενα προγράμματα ξεκίνησε από την πλευρά του ελεγκτή και του συντονιστή έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ενδιάμεσων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Από το 2010, τα στελέχη της, αποτελούν τον σύμβουλο των επιχειρήσεων αφού συστηματοποίησε τις σχετικές με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπηρεσίες.
Παράλληλα, από το 2003 εώς σήμερα πραγματοποιούνται αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων προς συγχρηματοδότηση, ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων διαχείρισης.
Με δεδομένη την εμπειρία παρέχουμε:
- την άμεση Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την ανακοίνωση νέων προγραμμάτων και εργαλείων -
τον Σχεδιασμό της αίτησης ενίσχυσης της επιχείρησης για την υποβολή της σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - την Αξιολόγηση της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
- την Βελτίωση της αξιολογούμενης πρότασης με προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου
- την Υποβολή της επενδυτικής πρότασης σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή στον αρμόδιο φορέα
- την Διαχείριση, Παρακολούθηση και Υποστήριξη της επενδυτικής πρότασης, σε όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των προγραμμάτων, έως την τελευταία εκταμίευση.

Η Professional Consultant έχει αναλάβει συγχρηματοδοτούμενα έργα και έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη, στα εξής προγράμματα: 

- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Ν4887/2022 – Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα (Α’ & Β’ Κύκλος)
- Έξυπνη Μεταποίηση
- Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική, Θεσσαλία & το Νότιο Αιγαίο
- Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Α’ & Β’ Κύκλος)
- Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων 

- Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας 

- Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

- Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων αι εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού 

- Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 

- Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας 

- Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών 

- Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών 

- Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων 

- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία 

- ΑΝΑΣΑ ΙΙ 

- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία 

- Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση 

- Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

- Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 

- Ψηφιακό Άλμα 

- Ψηφιακό Βήμα 

- Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας 

- Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ 

- Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 

- ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό - Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Α’ & Β’ Κύκλος) 

- Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

- Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων - Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

- Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ & Β’ Κύκλος) - Ν4399/2016 – Α’, Β’, Δ’& Ε’ Κύκλος Γενικής Επιχειρηματικότητας - Ν3908/2011 

- Επιχειρηματικότητα των Νέων 

- Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών 

- Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

- Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

- Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου 

- Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων – Δράση 1 & 2 

- Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

- Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

- Πράσινος Τουρισμός - Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 

- Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης (Πρόσκληση Α, Β και Γ) 

- Εμπόριο – Υπηρεσίες 

- Interreg III 

- Urban II 

- ΜΜΕ (Μεταποίηση-Τουρισμός) Β’ και Γ’ κύκλου - Κοινωνία της Πληροφορίας 

- Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης 

- Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - Μέτρο 1.4 των Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας  

Ρωτήστε τον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση. 

FACT

«Μη διαβάζεις απλά για ιστορίες επιτυχίας. Δημιούργησε τις δικές σου.» - Jeff Bezos

Διαχειριστικά Συστήματα Υπηρεσιών & Προϊόντων