Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προδημοσίευση του προγράμματος “Επιχειρηματική Ευκαιρία”

Προδημοσιεύθηκε η μία από τις δύο Εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους. Πιο συγκεκριμένα, το Υπ.. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΕΥΔ ΕΠΑΕ – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» […]

Στις 11 Νοεμβρίου του 2014 προδημοσιεύθηκε η μία από τις δύο Εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους. Πιο συγκεκριμένα, το Υπ.. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΕΥΔ ΕΠΑΕ – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

 

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

¬  Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και

¬  Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

 

Ο επαγγελματικός σας σύμβουλος είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορίες.

 

Ενημερωτικό σημείωμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία».

Print Friendly, PDF & Email