Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό ενημερωτικό σεμινάριο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας

logoASlogoKAELEΤο Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου Κ.Α.Ε.Λ.Ε. της ΕΣΕΕ ως εταίρος της Α. Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380416] «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιτότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ,

ΥΛΟΠΟΙΕΙ το εκπαιδευτικό ενημερωτικό σεμινάριο, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, 7:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, Βέροια), με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ανάπτυξη και διαχείριση πρωτοβουλιών, για τη προαγωγή και υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και την ενημέρωση-πληροφόρηση των εργοδοτών για την προετοιμασία και αξιολόγηση του νέου προσωπικού μίας επιχείρησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 13: «Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων υποδοχής και απασχόλησης των ωφελουμένων του σχεδίου» του «Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» ενώ η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από τον Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό και Σύμβουλο Επιχειρήσεων, με MSc στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων, κ. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνο.

logo

Print Friendly, PDF & Email