Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Untitled

Πέντε νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ αναμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων στελεχών του υπουργείου πρόκειται για την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, για τη δράση «Ενισχύω – Επιβραβεύω», που θα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, και για την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Λιανικό Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Δράσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός του μήνα.

Παράλληλα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκαν, στο Συνέδριο της 12.12.2018, δύο υπό προκήρυξη νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα η Δράση “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών” και η “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού”. Δράσεις τις οποίες τις αναμένουμε το Α’ τρίμηνο του 2019.

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Print Friendly, PDF & Email