Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Untitled

Η Professional Consultant (σύμβουλοι επιχειρήσεων & οργανισμών, σύμβουλοι μηχανικοί), αναζητά προσωπικό, για πλήρη απασχόληση στελέχωσης του γραφείου, το οποίο καλύπτει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Εμπειρία ενός έτους σε οργανωμένο γραφείο
  • Άριστος χειρισμός Internet
  • Άριστος χειρισμός λογισμικών γραφείων (οπωσδήποτε Microsoft Office)

Θα συνεκτιμηθούν τα εξής προσόντα:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο είτε στις θετικές επιστήμες είτε στη διοίκηση επιχείρησεων
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Εμπειρία μεγαλύτερη του ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
  • Αυξημένη ικανότητα ομαδικής συνεργασίας, οργάνωσης, αναζήτησης πληροφοριών, σύνθεσης, διαχείρισης χρόνου και επικοινωνίας
  • Έντονα χαρακτηριστικά προθυμίας, συνέπειας, ευσυνειδησίας με θετικό πνεύμα, υψηλή ταχύτητα εκμάθησης, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αντοχή στην πίεση.

Η εταιρεία προσφέρει σταθερές αποδοχές, σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής, σε ένα σύγχρονο και άριστο περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουνε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@profconsultant.gr. Η εταιρεία, στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που διαθέτει δύναται να ζητήσει την τεκμηρίωση των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος. Το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων που θα κατατεθούνε θα λάβουνε απάντηση.

Print Friendly, PDF & Email