Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αύξηση προϋπολογισμού σε τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ

Untitled

ESPA1420_Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αυξάνεται ο προϋπολογισμός των 3 Δράσεων “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” και “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” ως εξής:

  • “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, από 70εκ. € σε 90εκ. €.
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, από 78εκ. € σε 110εκ. €.
  • “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, από 32,5εκ. € σε 50εκ. €.

Οι σχετικές ανακοινώσεις, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου με ημερομηνίες 19.05.2016 τα δύο πρώτα και 09.05.2016 το τρίτο.

Ο επαγγελματικός σας σύμβουλος παραμένει στη διάθεσή σας.[:en]ESPA1420_Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αυξάνεται ο προϋπολογισμός των 3 Δράσεων “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” και “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” ως εξής:

  • “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, από 70εκ. € σε 90εκ. €.
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, από 78εκ. € σε 110εκ. €.
  • “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, από 32,5εκ. € σε 50εκ. €.

Οι σχετικές ανακοινώσεις, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου με ημερομηνίες 19.05.2016 τα δύο πρώτα και 09.05.2016 το τρίτο.

Ο επαγγελματικός σας σύμβουλος παραμένει στη διάθεσή σας.

Print Friendly, PDF & Email